Câu Hỏi Nhà Cái

Các thông tin cá nhân của tôi có được bảo mật không?

Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người chơi. Chính sách bảo mật của chúng tôi đặt ra các nguyên tắc cơ bản sau:

  1. Không tiết lộ thông tin: Chúng tôi không bao giờ tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  2. Chỉ cung cấp thông tin cho khách hàng: Trong trường hợp cần thiết, việc cung cấp lại thông tin cá nhân sẽ chỉ được thực hiện cho chính khách hàng đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin cá nhân chỉ được cung cấp cho người liên quan.
  3. Từ chối ủy quyền/thay mặt: Chúng tôi sẽ không hỗ trợ bất kỳ yêu cầu ủy quyền hoặc thay mặt nào từ người ngoài, dù dưới bất kỳ lý do nào.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc này để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Miễn trừ trách nhiệm với nhà cái hợp tác lừa đảo